Awu, Gide!Me: Mami boleh gigit ga?
Gide: Nooo!
Me: Kalo kiss boleh?
Gide: Oweh (boleh) .. Muach!
Me: Kalo hug boleh?
Gide: Oweh
Me: Nose to nose?
Gide: Nose nose!! *terus sodorin idungnya*
Me: I love you!
Gide: Awu (i love you)

Comments